O FORMULÁŘI

Formulář REGISTRACE OSOBY může vyplňovat jen Rodič nebo Odpovědná osoba, která může udělit souhlas se zpracováním dat dítěte nebo registrované osoby !!!. 

Formulář se vyplňuje JEN na osobu, na kterou jsou víčka sbírána, NE na sběrače...

REGISTROVAT OSOBU PRO SBĚR VÍČEK

Registrační formulář pro osoby sbírající víčka. NEZBYTNÉ PRO START VÝKUPU. Jména dítek prosím vyplňujte bez zdrobnělin :)