Recyklace plastů, Plastics Recycling Company

HOT TECH s.r.o.

Areál bývalého vojenského letiště
Na Letišti 429/98
750 02 Přerov-Bochoř
Czech Republic

OBCHODNÍ PARTNEŘI 

 

PROFING 37-450/630 H2O

PROFING 37-450/630

Velkokapacitní nožový mlýn připravený na mokré drcení materiálů s výkonem 2 x 17,5 kW

Drcení vetších dílců, přepravek, palet a profilů

 

PROFING 37-450/630

Big capacity knife mill with equipment for wet grinding o materials with powr 2x 17,5, kW

Grinding of bigger parts, carrier boxes, palettes, profiles, etc.