Recyklace plastů, Plastics Recycling Company

HOT TECH s.r.o.

Areál bývalého vojenského letiště
Na Letišti 429/98
750 02 Přerov-Bochoř
Czech Republic

OBCHODNÍ PARTNEŘI 

 

Drtič: ZERMA ZWS 600, "Shreder"

Pomaloběžný předdrtič s kapacitou 150-450 kg / hod dle typu matriálu

Zpracováváme koláče, přetoky, desky, velké komponenty atd.

VOLNÉ KAPACITY DRCENÍ

 

Shredder with capacity 150-450 kg / hour based on type of material

Shredding big parts, desks etc.

FREE CAPACITES ON THIS MACHINE